De Frankelandgroep organiseert maandelijks het Alzheimer Café Schiedam. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het onstaan van het Alzheimer Café

Bère Miesen, klinisch psychogerontoloog, is de grondlegger van de Alzheimer Cafés in Nederland. Bère Miesen heeft het idee gehad om een ontmoetingsplek te creëren voor mensen met dementie en degenen die met hen in contact staan. Een plek waar het onderwerp dementie bespreekbaar kan worden gemaakt en waar voorlichting wordt gegeven over het ziektebeeld. Na de opening van het eerste Alzheimer Café in 1997 zijn er inmiddels meer dan 200 Alzheimer Cafés in Nederland.

 

De Frankelandgroep heeft, in samenwerking met Alzheimer Nederland en Minters (Steunpunt Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord), het Alzheimer Café in Schiedam mogelijk gemaakt.

 

Wat biedt het Alzheimer Café?

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers. In het Alzheimer Café kan in een ongedwongen sfeer worden gesproken over de ervaringen en de problemen die dementie met zich meebrengt. Het Alzheimer Café biedt informatie en steun en werkt aan meer openheid over dementie.

 

Het programma van het Alzheimer Café wordt begeleid door een vast team professionals vanuit de Frankelandgroep en onze samenwerkende partners.

 

afbeeldingHet Alzheimer Café biedt u een informatief gedeelte, waarin deskundigen over diverse thema’s voorlichting geven. Vervolgens is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Afsluitend is er een informeel gedeelte waarin, onder het genot van een drankje, met elkaar gesproken kan worden.

 

 

Alzheimer Café geopend

U bent te allen tijde van harte welkom om het Alzheimer Café in Frankeland te bezoeken. De toegang tot het Alzheimer Café is vrij. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

 

In 2018 is het Alzheimer Café op onderstaande dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.30 uur geopend:


13 februari 2018
‘Muziek en beweging bij dementie’
Monique Schenk en Gerard Duivesteijn, respectievelijk muziektherapeut en fysiotherapeut van de Frankelandgroep, gaan deze avond in op het belang van muziek en beweging bij mensen met dementie. Wat kunnen de effecten zijn van muziek en bewegen op uw mentaal welbevinden? Om u dit zelf te laten ervaren, geven Monique en Gerard aansluitend een workshop muziek en bewegen.

 

13 maart 2018
‘Pijn bij dementie’
Pijn bij ouderen met dementie is een vaak onderschat probleem. Zij kunnen veelal niet goed meer communiceren, waardoor het lastig is om de pijn te herkennen. Naasten zijn vaak aangewezen op gezichtsuitdrukkingen, zoals een pijnlijke grimas op het gezicht. Natascha van Leeuwen, specialist ouderengeneeskunde van de Frankelandgroep, geeft u deze avond informatie over de symptomen en behandeling van pijn bij dementie.

 

10 april 2018
‘Wat kan Minters Mantelzorg voor mantelzorgers betekenen?'
Mantelzorg is een vorm van zorg die doorgaans onmisbaar is om iemand met dementie thuis te laten wonen. Minters Mantelzorg beschikt over deskundige mantelzorgconsulenten en heeft onder meer goede contacten met huisartsen en het WijkOndersteuningTeam (WOT). Antoinette Eilering, consulent bij Minters Mantelzorg, legt in dit Alzheimer Café uit wat Minters Mantelzorg kan betekenen voor mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

 

8 mei 2018
‘Wat kan een neuroloog voor u betekenen’
Dr. Driesen, neuroloog van het Vlietland Ziekenhuis, is deze avond te gast. Hij licht verschillende vormen van dementie toe met daarbij de mogelijke geestelijke en lichamelijke veranderingen.


12 juni 2018
‘Wat te doen als u zorg nodig heeft en op welke zorg kunt u aanspraak maken?’
Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatiestelling nodig: een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en wat de intensiteit van deze zorg is. Sofie Bruist, beleidsmedewerker DSW, vertelt u deze avond over hoe een indicatiestelling voor Wlz-zorg tot stand komt, wat voor vormen zorg er zijn, hoe het werkt met wachtlijsten en welke kosten (eigen bijdrage) er aan Wlz-zorg verbonden zijn.

 

 

Kijk hier voor meer informatie over eerdere Alzheimer Cafés.

 

Locatie Alzheimer Café

De locatie van het Alzheimer Café is de Havenzaal in Frankeland.

 

Bij Frankeland is beperkte parkeermogelijkheid. Aan de Nieuwe Haven is voldoende mogelijkheid om (betaald) te parkeren.

 

 

 

Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen over het Alzheimer Café kunt u telefonisch contact opnemen met Liesbeth de Kok, sectorhoofd psychogeriatrie. Zij is telefonisch bereikbaar op 010 426 49 25 of via e-mail l.dekok@frankelandgroep.nl.

 

Onze Partners

 

Alzheimer Nederland

 

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun direct partner en overige mantelzorgers. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
Voor meer informatie zie www.alzheimer-nederland.nl of telefonisch met de Alzheimertelefoon 0800 5088/Alzheimer Nederland 033 303 25 02.

 

 

Mantelzorgondersteuning Nieuwe Waterweg Noord

 

Minters Mantelzorg

Veel mensen verlenen mantelzorg en doen dit met liefde en toewijding. Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor een ziek(e) of gehandicapt(e) partner, kind, ouder, familielid, vriend of bekende. Aangezien dit niet altijd meevalt, heeft Minters Mantelzorg in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis steunpunten waar mantelzorgers terecht kunnen voor steun, advies en informatie. Voor meer informatie zie www.minters.nl of telefonisch 010 435 10 22.

 

 

Voorgaande Alzheimer Cafés

 

In voorgaande Alzheimer Cafés zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 

9 januari 2018
‘Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?’
Binnen Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) zijn casemanagers dementie werkzaam. Zij begeleiden cliënten met dementie in de thuissituatie en coördineren de zorg rondom deze cliënten. Agnes de Vries, casemanager dementie bij de TOF, vertelde deze avond over haar werkzaamheden en wat zij voor mensen in de thuissituatie kan betekenen.

 

12 december 2017

Jaarafsluiting met een bijzondere verrassing!

 

14 november 2017

‘Wat doet Alzheimer Nederland?
Joan Reinhoudt, coördinator regionale activiteiten Zuid-Holland en Zeeland van Alzheimer Nederland, ging deze avond in op wat Alzheimer Nederland voor mensen kan betekenen. Alzheimer Nederland werkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Zij geven onder andere voorlichting over dementie en bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

10 oktober 2017

‘Het zelfgekozen levenseinde bij dementie’
Het zelfgekozen levenseinde bij dementie is een thema met de nodige dilemma’s. Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Mensen willen daar over meepraten om ooit hun keuzes te kunnen maken. Ook kennen we in Nederland wetgeving die dat mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met regels die niet altijd het gewenste mogelijk maken. Leon Barendregt, huisarts en SCEN-arts, ging deze avond met de aanwezigen in gesprek over dit actuele thema.

 

12 september 2017

‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’
De Frankelandgroep streeft ernaar bewoners op de psychogeriatrische zorgafdelingen zo veel mogelijk in vrijheid te laten leven. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen inzetten bij bewoners als er bijvoorbeeld sprake is van onrust of valgevaar. Elles Zwennes, specialist ouderengeneeskunde en BOPZ-arts, vertelde tijdens dit Alzheimer Café hoe deze vrijheid zoveel mogelijk kan worden gerealiseerd.

 

8 augustus 2017

Deze avond was er geen Alzheimer Café in verband met zomerreces.

 

11 juli 2017

Film ‘The Savages’
In dit Alzheimer Café toonden we de indrukwekkende film The Savages. Deze film gaat over het moment waarop in ieders leven de jeugd eindigt en de volwassenheid begint. Voor Jon en Wendy Savages, broer en zus, is dit moment aangebroken. Plotseling moeten zij de zorg op zich nemen voor hun vervreemde, dementerende oude vader. Wat volgt is een humorvolle en eerlijke blik op het leven, de liefde en sterfelijkheid.

 

13 juni 2017

Voeding bij Dementie
Voldoende eten en drinken is belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met dementie. Ondervoeding leidt tot een slechte voedingstoestand en zorgt hiermee voor een verslechtering van de conditie en gezondheid. Berdien Schram, diëtist van de Frankelandgroep, gaf deze avond praktische tips om in een goede voedingstoestand te blijven, hoe ondervoeding kan worden herkend en welke voeding(stoffen) de hersenen nodig hebben.

 

9 mei 2017

Omgaan met een veranderende werkelijkheid
Het kan confronterend zijn als uw naaste met dementie bepaalde vragen niet meer kan beantwoorden, apparaten niet meer kan bedienen of angst/onrust heeft. Deze avond ging Benite Beijert, psycholoog van de Frankelandgroep, in op verschillende situaties waar mantelzorgers bij hun naaste mee te maken kunnen krijgen. Hierbij gaf zij handvaten hoe in deze situaties adequaat te reageren en te handelen.

 

11 april 2017

Met dans in balans
Bezoekers van dit Alzheimer Café konden hun dansschoenen aantrekken, want deze avond stond in het teken van muziek en dans! Muziek nodigt uit tot bewegen en het maken van onderling contact. Muziektherapeut Monique Schenk van Frankeland liet tijdens dit Alzheimer Café zien wat de invloed van muziek en dans is bij mensen met dementie.

 

14 maart 2017

Korte film ‘Toes’
Tijdens dit Alzheimer Café konden bezoekers de korte film ‘Toes’ bekijken. Toes heeft dementie en woont nog zelfstandig. Wat is het goede moment voor haar kinderen om verdere actie te ondernemen? Kees Deenik, arts, theatermaker en ervaren gespreksleider verzorgde de introductie van deze film en ging na de film met de aanwezigen in gesprek.

 

14 februari 2017

‘Het niet pluis gevoel’
U herkent mogelijk het onbestemde gevoel wel. Een naaste die in de thuissituatie veranderingen gaat vertonen in zijn/haar dagelijks functioneren, in (sociaal) gedrag, in gemoedstoestand. Een naaste die meer dan gewoon vergeetachtig lijkt te zijn en waarbij u een ‘niet pluis’ gevoel heeft. Kees Schriek, gespreksleider van Alzheimer Café Vlaardingen, ging hierover in gesprek deze avond.

 

10 januari 2017

Wat kan een neuroloog voor u betekenen?
Dr. Driesen, neuroloog van het Vlietland Ziekenhuis, was deze avond te gast. Hij lichtte verschillende vormen van dementie toe met daarbij de mogelijke geestelijke en lichamelijke veranderingen.

 

13 december 2016

Jaarafsluiting met een bijzondere verrassing!

 

8 november 2016

'Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie'

Mantelzorg is een vorm van zorg die onmisbaar is om iemand met dementie thuis te laten wonen. Antoinette Eilering, consulent bij Minters Mantelzorg, vertelde deze avond wat Minters Mantelzorg kan betekenen voor mantelzorgers. Er werd deze avond onder andere gesproken over het herkennen en voorkomen van overbelasting, het in balans blijven, wat te doen bij het verliezen van het geduld en waar professionele hulp gezocht kan worden.

 

11 oktober 2016

'Wanneer bewindvoering, curatorschap of mentorschap?'

Iemand met dementie is niet altijd in staat om goed de eigen belangen te behartigen of geheel voor zichzelf te zorgen. In dat geval kan bewindvoering, curatorschap of mentorschap een uitkomst bieden. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Guus van Zanten, sociaal raadsman van de Gemeente Schiedam, ging deze avond met de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden.

 

13 september 2016

Wat kan de maatschappelijke dienst van de Frankelandgroep voor u betekenen?

Eline Kruithof, maatschappelijk werkende van de Frankelandgroep, heeft deze avond verteld over de mogelijkheden op het gebied van zorg en behandeling in de thuissituatie tot aan een eventuele verhuizing naar het verpleeghuis. Wanneer kunt u een beroep doen op de maatschappelijke dienst en wat is wachtlijsbegeleiding? Tijdens deze avond is uitgebreid op deze vragen ingegaan.

 

9 augustus 2016

Deze avond was er geen Alzheimer Café in verband met zomerreces.

 

12 juli 2016
Film 'Away from her'

Tijdens dit Alzheimer Café is de film ‘Away from her’ getoond over Grant en Fiona, een gepensioneerd echtpaar. Fiona begint haar geheugen te verliezen. Zij besluit, voordat zij verder achteruit gaat, in een verpleeghuis te gaan wonen. Na verloop van tijd herkent Fiona haar echtgenoot niet meer en krijgt ze gevoelens voor een medebewoner in het verpleeghuis.

 

14 juni 2016

‘Een koffer vol domotica’

In de thuissituatie kunnen bij mensen met dementie gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brandgevaar of dwalen in en romdom de woning. Fred te Riet van Kicun Advies heeft deze avond uitleg gegeven over de mogelijkheden van domotica in de thuissituatie en het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen die mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen ondersteunen.

 

10 mei 2016

Cabaret BoeB’n heeft deze avond opgetreden met ‘De Alzheimer man’. De 'Alzheimer man' is een sketch met liedjes en brengt waar het juist zo nodig is een beetje humor, een beetje emotie, een beetje pijn, maar vooral ook de lach.

 

12 april 2016

Het boek ‘De wondere wereld van dementie’ van dr. Anneke van der Plaats geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van de hersenen bij mensen met dementie. Zij maakt duidelijk hoe we de omgeving voor mensen met dementie kunnen inrichten, zodat zij zich prettig en veilig voelen. Jet van der Velde, coördinator van de dagbehandeling van de Frankelandgroep, heeft de bezoekers tijdens dit Alzheimer Café meegenomen in deze wondere wereld.

 

8 maart 2016

Familieleden van mensen met dementie maken zich vaak zorgen over hun eigen toekomst of over die van hun kinderen. Ze zijn bang dat zij de aanleg voor de ziekte hebben geërfd. Dr. Driesen, neuroloog van het Vlietland Ziekenhuis, is deze avond uitgebreid ingegaan op de vraag of dementie erfelijk kan zijn. 

 

9 februari 2016

Bij dementie kan muziek vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen. Monique Schenk, muziektherapeut in opleiding van de Frankelandgroep, heeft deze avond op muzikale wijze laten zien wat de invloed van muziek is en hoe een IPod met vertrouwde muziek gebruikt kan worden voor mensen met dementie.

 

12 januari 2016

Het onderscheid tussen dementie en depressie is soms moeilijk te maken en deze aandoeningen kunnen ook samengaan. Benite Beijert, psychologe van de Frankelandgroep, heeft tijdens dit Alzheimer Café uitleg gegeven over dementie en depressie en hoe signalen te herkennen zijn.

 

 

 

 

 

Contact

Liesbeth de Kok

sectorhoofd psychogeriatrie

010 426 49 25 | e-mail

Brochure Alzheimer Café

Download de brochure Alzheimer Café Schiedam juli - december 2017

downloadDownload de brochure Alzheimer Café juli - december 2017