Als u te maken krijgt met dementie, roept dit mogelijk veel vragen en onzekerheden bij u, uw partner en/of overige mantelzorgers op. Als er een diagnose dementie is gesteld, kan door uw huisarts een casemanager dementie worden ingeschakeld om u verder te helpen.

Introductie

Wat is een casemanager dementie?

Een casemanager dementie is een deskundige verpleegkundige die u als cliënt en mantelzorgers in de thuissituatie ondersteunt in het omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan.

 

foto van handenDe casemanagers dementie van de Frankelandgroep zijn ervaren op het gebied van dementie.

 

Zij geven voorlichting en advies, denken mee, regelen zorg en/of ondersteuning en helpen u als cliënt en mantelzorgers om keuzes te maken.

 

 

De begeleiding van onze casemanagers dementie is gericht op:

 • het serieus nemen van uw zorgen en angsten
 • hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds veranderende
  situaties
 • het geven van adviezen hoe om te gaan met dementie, zolang dat haalbaar
  is
 • bemiddeling bij en afstemming van hulp- en zorgverlening
 • het zo nodig ondersteunen bij het moeilijke besluit tot opname in een
  verpleeghuis.

 

Samen een team

foto FrankelandgroepDe casemanagers dementie werken samen met mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s uit de thuiszorg, uw huisarts en andere betrokkenen en zij stemmen deze hulp- en zorgverlening op elkaar af.

Ook werken zij in een regionaal team van andere casemanagers, een specialist ouderengeneeskunde en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

 

Aanvragen van een casemanager

Uw huisarts kan u aanmelden bij onze casemanagers dementie, verpleegkundigen Marja Schneider en Agnes de Vries. Zij zijn telefonisch bereikbaar via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (t. 010 - 707 41 12) of per email m.schneider@frankelandgroep.nl / a.devries-vanhulst@frankelandgroep.nl.

 

Zie meer informatie op de pagina 'Indicatiestelling'.

Contact

Marja Schneider

verpleegkundige en case-manager Frankelandgroep

010 - 707 41 12 | e-mail

 

Agnes de Vries

verpleegkundige en case-manager Frankelandgroep

06 - 166 198 34 | e-mail