De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de verzorging, begeleiding en behandeling van mensen met Parkinson. Het expertisecentrum Morbus Parkinson heeft een uitgebreid aanbod van behandel-/zorgprogramma's en biedt specifieke activiteiten zoals het Parkinsoncafé, het Parkinsonkoor en de cursus 'Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij!'

 

Expertisecentrum Parkinson

Expertisecentrum Parkinson

Begin 2009 is de Frankelandgroep in samenwerking met het zorgkantoor, DSW Zorgverzekeraar, en de neurologen en geriater van het Vlietland Ziekenhuis gestart met het expertisecentrum voor mensen met Parkinson.

 

De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de verzorging, begeleiding en behandeling van mensen met Parkinson.

Het expertisecentrum heeft in de loop van de jaren - in afstemming met onze cliënten - een gevarieerd aanbod van behandel- en zorgprogramma's ontwikkeld.

 

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de brochure 'Expertisecentrum Parkinson; wat heeft de Frankelandgroep u te bieden?' (download deze brochure).

 

Uitgebreide behandel- en zorgprogramma’s

De (para)medici van het expertisecentrum zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De behandel- en zorgprogramma’s worden al naar gelang de individuele behoefte op maat en gedoseerd aangeboden.

 

foto2De behandeling kan uit allerlei combinaties bestaan zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, muziektherapie en/of nog andere begeleiding van bijvoorbeeld de specialist ouderen geneeskunde, Parkinsonverpleeg-kundige, diëtist, psycholoog of maatschappelijk werkende.

 

Ook voor de partner of andere verzorgers

Het expertisecentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson richt zich niet alleen op de patiënt zelf, maar ook op zijn of haar partner of andere verzorgers. Vaak worden zij als verzorgenden zwaar belast.

 

Ook voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd, waar zij in de vorm van gespreksgroepen met deskundigen informatie c.q. advies ontvangen en waar ruimte is voor het delen van ervaringen.

 

Samenwerking met specialisten

Het expertisecentrum van de Frankelandgroep werkt nauw samen met de neurologen, de geriaters en de revalidatieartsen van het Vlietland Ziekenhuis. In nauw overleg worden behandel-/zorgprogramma’s van de specialisten en het expertisecentrum op elkaar afgestemd.

 

Werkboek Doctor Beat

Het expertisecentrum richt zich eveneens op onderzoek en innovaties.

Zo is, in samenwerking met het ArteZ Conservatorium, het werkboek Doctor Beat ontwikkeld. In dit werkboek wordt gebruik gemaakt van duidelijke ritmes (zogenaamde auditieve stimulatie), waarbij aan de hand van een cd met op maat gecomponeerde muziek en praktische beweegoefeningen, het bewegen bij mensen met Parkinson wordt vergemakkelijkt.

Het werkboek is te bestellen via www.meme.nl.

 

Dagbehandeling Parkinson

Deze specifieke dagbehandeling is opgezet voor mensen met Parkinson die zelfstandig wonen en niet (meer) in staat zijn om aan het revalidatieprogramma in het ziekenhuis deel te nemen. U kunt zich met een indicatie van het CIZ/ROGplus aanmelden voor deze dagbehandeling.

 

Verpleegafdeling Parkinson in Frankeland

In Frankeland is een gespecialiseerde afdeling Parkinson aanwezig. Hier verblijven mensen die Parkinson hebben en noodzakelijkerwijs niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Indien deze situatie zich bij u voordoet kunt u met een indicatie van het CIZ in aanmerking komen voor een verblijf op deze afdeling.

 

foto3Verwijzing noodzakelijk

Om voor een behandel- en/of zorgprogramma van het expertisecentrum in aanmerking te komen, is een verwijzing van een neuroloog (vanuit het Vlietland Ziekenhuis of een ander ziekenhuis) noodzakelijk.

 

Scholing ziekte van Parkinson

In samenwerking met professionals van de Frankelandgroep en ParkinsonNet heeft FIST een specifieke scholing op het gebied van Parkinson ontwikkeld. Deze scholing wordt landelijk aangeboden.

Meer informatie vindt u op de pagina FIST voor externe professionals.

Contact

Frank van den Bogaard

coördinator maatschappelijke dienst bij Frankeland

010 - 426 49 25 | e-mail

Brochure Expertisecentrum Parkinson

downloadDownload de brochure Expertisecentrum Parkinson