De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de verzorging, begeleiding en behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Het expertisecentrum Parkinson heeft een uitgebreid aanbod van behandel- en zorgprogramma's en biedt specifieke activiteiten zoals het Parkinson Café, het Parkinsonkoor, visiteclubs en de cursus 'Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij!'.

Parkinson Café

Parkinson Café Frankelandgroep

Het Parkinson Café is onderdeel van het expertisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep. Het Parkinson Café is tot stand gekomen in samenwerking met de Parkinson Vereniging, Minters (Steunpunt Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord) en de Parkinsonverpleegkundige van het Vlietland Ziekenhuis. Met de opening in maart 2010 is dit het eerste Parkinson Café in Zuid-Holland.

 

Wat biedt het Parkinson Café?

ParkinsoncaféHet Parkinson Café van de Frankelandgroep is een trefpunt om mensen met de ziekte van Parkinson, hun partner en overige mantelzorgers lotgenotencontact te bieden.

Het geeft u de gelegenheid met anderen te praten die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen.

 

Daarnaast biedt het Parkinson Café regelmatig presentaties van deskundigen, zodat u steeds van ontwikkelingen en mogelijkheden (zoals Salsadansen en de cursus 'Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij') rondom de ziekte van Parkinson op de hoogte wordt gesteld.

 

Het programma van het Parkinson Café wordt begeleid door een vast team professionals van het expertisecentrum Parkinson en onze samenwerkende partners.

 

Er is een informatief gedeelte waarin deskundigen over diverse thema’s voorlichting geven die voor mensen met de ziekte van Parkinson van belang kunnen zijn. Vervolgens is er volop mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Afsluitend is er een informeel gedeelte, waarin met elkaar gesproken kan worden onder het genot van een lekker drankje.

 

Parkinson Café geopend

ParkinsoncaféU bent te allen tijde van harte welkom om het Parkinson Café in Frankeland te bezoeken. De toegang tot het Parkinson Café is vrij.

Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

 

 

 

 

In 2018 is het Parkinson Café op de volgende woensdagen (met wisselende aanvangstijden) geopend.

 

Woensdag 14 februari 2018 van 14.30 tot 16.30 uur
Veranderingen in cognitie, karakter, maar ook veranderende emoties komen vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Hoe ontstaan deze veranderingen en op welke manier kunt u hiermee omgaan? Ineke Brands, GZ-psycholoog, gaat deze middag graag met u hierover in gesprek.

 

Woensdag 14 maart 2018 van 14.30 tot 16.30 uur
Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene die de diagnose heeft, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Antoinette Eilering, consulent bij Minters Mantelzorg, vertelt u wat Minters Mantelzorg kan betekenen voor mantelzorgers. Er wordt deze middag onder andere gesproken over het herkennen en voorkomen van overbelasting, het in balans blijven, wat te doen bij het verliezen van het geduld en waar professionele hulp gezocht kan worden.

 

Woensdag 11 april 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
U bent van harte welkom tijdens dit extra Parkinson Café in het kader van Wereld Parkinsondag! Deze avond krijgen de bezoekers van het Parkinson Café een gezellig diner aangeboden. Voor het diner wordt een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.

 

Woensdag 11 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Dr. Driesen, neuroloog uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, vertelt in dit Parkinson Café over geavanceerde therapieën bij Parkinson. Hij gaat in op behandelingen, zoals Deep Brain Stimulatie, het gebruik van Apomorfine of een duodopa pomp. Hij legt eveneens uit welke indicaties en contra-indicaties er voor deze behandelingen zijn.

 

Woensdag 12 september 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Deze avond is Berdien Schram, diëtiste van de Frankelandgroep, te gast. Voeding is wat we dagelijks nodig hebben om in leven te blijven. Ook bij Parkinson is het van belang om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Berdien vertelt deze avond waarop u kunt letten om op gewicht te blijven en wat u kunt doen bij gewichtsproblemen, zoals onder- of overgewicht.

 

Woensdag 14 november 2018 van 14.30 tot 16.30 uur
Dr. Bolt, arts seksuoloog NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, gaat deze middag in op seksualiteit bij Parkinson. Seksualiteit is voor de meeste mensen van jong tot oud een belangrijk onderdeel voor de kwaliteit van leven. Parkinson en de behandeling daarvan zorgen doorgaans voor veel veranderingen op seksueel gebied. Dit vraagt dan om aanpassing van degene met Parkinson en zijn/haar partner.

 

Dr. Bolt gaat deze middag uitgebreid in op deze veranderingen en eventuele oplossingen. Zo komen concrete suggesties aan bod, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen of het aanpassen van medicatie. Ook is er aandacht voor communicatie met de partner en belemmerende gedachtes over seksualiteit in het algemeen.

 

Kijk hier voor meer informatie over eerdere Parkinson Cafés.

 

Locatie Parkinson Café

De locatie van het Parkinson Café is de Havenzaal in Frankeland. Bij Frankeland is beperkte parkeermogelijkheid. Aan de Nieuwe Haven is voldoende mogelijkheid om (betaald) te parkeren.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie of vragen over het Parkinson Café kunt u telefonisch contact opnemen met Frank van den Bogaard, coördinator maatschappelijke dienst bij Frankeland. Telefoon 010 426 49 25 of via

e-mail f.vandenbogaard@frankelandgroep.nl.

 

Onze partners

 

Parkinson Vereniging

 

De Parkinsonvereniging

De Parkinson Vereniging is een vereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme en hun naasten. De vereniging geeft voorlichting, behartigt belangen en organiseert lotgenotencontact. Daarnaast stimuleert de vereniging wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van de ziekte van Parkinson. Leden van de Parkinson Vereniging ontvangen zes keer per jaar het gratis blad Papaver met nieuws over medicijnen, andere behandelingen en ervaringsverhalen.

Voor meer informatie zie www.parkinson-vereniging.nl of telefonisch

030 656 13 69.

 

 

Mantelzorgondersteuning Nieuwe Waterweg Noord

 

Minters Mantelzorg

Veel mensen verlenen mantelzorg en doen dit met liefde en toewijding. Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor een ziek(e) of gehandicapt(e) partner, kind, ouder, familielid, vriend of bekende. Aangezien dit niet altijd meevalt heeft Minters Mantelzorg in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis steunpunten waar mantelzorgers terecht kunnen voor steun, advies en informatie. Voor meer informatie zie www.minters.nl of telefonisch 010 435 10 22.

 

Franciscus Vlietland

 

Parkinsonverpleegkundige Vlietland Ziekenhuis

De Parkinsonverpleegkundige van het Vlietland Ziekenhuis is een gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van de ziekte van Parkinson. Deze verpleegkundige kan u praktische adviezen, ondersteuning en voorlichting geven.

De Parkinsonverpleegkundige is elke dinsdag bereikbaar op de polikliniek van de afdeling neurologie, telefonisch 010 893 16 45 of via e-mail cverkaaik@ssvz.nl.

Voor meer informatie zie www.vlietlandziekenhuis.nl.

 

Voorgaande Parkinson Cafés

In voorgaande Parkinson Cafés zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 

10 januari 2018
Obbe de Roos, logopedist uit Franciscus Gasthuis & Vlietland, was deze middag te gast. Hij ging uitgebreid in op problemen die met spreken kunnen ontstaan bij Parkinson. Uit onderzoek blijkt dat 89% van de mensen met Parkinson moeite krijgt met het spreken. Vaak wordt het spreken slecht verstaanbaar, doordat de stem zachter wordt. En hoe zachter je spreekt, hoe meer je gaat mompelen. Naast problemen met spreken vertelde Obbe deze middag over mogelijke slikproblemen bij Parkinson.

 

8 november 2017

Veranderingen in het karakter, maar ook veranderende emoties komen vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Hoe ontstaan deze veranderingen en op welke manier is hiermee om te gaan? Ineke Brands, GZ-psycholoog, ging deze middag met de aanwezigen in gesprek hierover.

 

13 september 2017

Esmee Groen, ergotherapeut uit het Franciscus Ziekenhuis, was deze avond te gast. Zij vertelde op inspirerende wijze over haar vakgebied en welke behandelmethoden en praktische oplossingen zij gebruikt in haar werk bij mensen met de ziekte van Parkinson.

 

12 juli 2017

Dr. Driesen, neuroloog uit het Vlietland Ziekenhuis, heeft de aanwezigen deze avond bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Parkinson. Ook ging hij in op verschillende uitingen van de ziekte en hoe dit ontstaat.

 

10 mei 2017

Bezoekers van het Parkinson Café hebben in een enquête laten weten graag meer informatie te willen ontvangen over notariële zaken. Mr. Jeroen Krabbendam, notaris van Van der Valk Netwerk Notarissen, vertelde tijdens deze interactieve avond meer over het testament, het levenstestament en het verlenen van volmacht.

 

12 april 2017

Tijdens dit extra Parkinson Café in het kader van Wereld Parkinsondag kregen bezoekers een gezellig diner aangeboden.

 

8 maart 2017

Neurowetenschapper Ruud Kortekaas en fysiotherapeut Michel Kanters, aangesloten bij ParkinsonNet, werken regelmatig samen. Hun gemeenschappelijke interesse is het thema pijn. De laatste jaren is er door wetenschappelijk onderzoek veel bekend geworden over hoe pijn ontstaat, verandert of voortduurt. Tijdens dit Parkinson Café vertelden ze vanuit hun eigen perspectief over wat deze nieuwe inzichten betekenen in het algemeen en voor mensen met de ziekte van Parkinson in het bijzonder.

 

11 januari 2017

Feestelijke nieuwjaarsreceptie met, vanwege groot succes in 2016, opnieuw een workshop over de Ronnie Gardiner Methode. Sonja van der Lugt en Angela Jansen lieten de deelnemers deze oefenmethode ervaren, waarbij op het ritme van muziek oefeningen werden gedaan. Tijdens dit Parkinson Café konden mensen zich ook aanmelden voor de cursus die vanaf februari 2017 in Frankeland van start gaat.

 

9 november 2016

We sluiten het jaar af met een feestelijke proeverij van hapjes en drankjes! Hoofd voeding Eric van Reenen en diëtist Berdien Schram van de Frankelandgroep bieden u verschillende smaken aan om de smaakpupillen te prikkelen.

 

14 september 2016

Mensen met de ziekte van Parkinson kampen vaak met slaapstoornissen, zoals moeite met in slaap vallen en in slaap blijven. Of zij hebben last van stijve spieren en spiersamentrekkingen tijdens het slapen. Dr. Angelique Pijpers, werkzaam bij Kempenhaege (expertisecentrum voor slaapstoornissen), was deze avond te gast en gaf uitleg over slaapstoornissen.

 

13 juli 2016

In dit Parkinson Café heeft dr. Driesen, neuroloog uit het Vlietland Ziekenhuis, de bezoekers van het Parkinson Café bijgesproken over de ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Parkinson.

 

11 mei 2016

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen ervaren dat de kring van mensen om hen heen steeds kleiner wordt, terwijl de behoefte aan een sociaal netwerk en contacten juist groter wordt. Vitis Welzijn is deze avond met bezoekers in gesprek geweest over hoe belangrijk het is om een sociaal netwerk te hebben en hoe deze versterkt kan worden.

 

13 april 2016 (extra Parkinson Café i.v.m. Wereld Parkinson Dag)

André de Jong en Mariken Jaspers hebben bezoekers deze avond laten kennismaken met de Ronnie Gardiner Methode en de affecten hiervan. Het is een oefenmethode waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan. Met deze oefeningen worden zowel de zintuigen als de linker- en rechterhersenhelft gelijktijdig gestimuleerd.

 

9 maart 2016

Welke veranderingen in het denkvermogen komen veel voor bij de ziekte van Parkinson? Is het geheugen te trainen? Hebben mensen met Parkinson een groter risico om dementie te krijgen dan anderen? En wat is dan precies Parkinsondementie? Hanne Vriezen, GZ-psycholoog van de Frankelandgroep, is tijdens dit Parkinson Café uitgebreid ingegaan op deze vragen.

 

13 januari 2016

Michel Kanters, fysiotherapeut bij Back- up, heeft deze avond een presentatie over freezing gegeven. Hoe ontstaat een moment van freezing en nog belangrijker, wat kunt u eraan doen? Het was een  interactieve avond met veel praktische tips en handvatten.

Contact

Frank van den Bogaard

coördinator maatschappelijke dienst bij Frankeland

010 - 426 49 25 | e-mail

Brochure Parkinson Café

Download de brochure Parkinson Café

downloadDownload de brochure Parkinson Café