Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om het opleidings- en kwaliteitsniveau te verbeteren van medewerkers binnen de zorgsector in het algemeen en de Frankelandgroep in het bijzonder. FIST biedt actuele en praktijkgerichte scholing aan, waarmee medewerkers in de zorgsector hun persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en verder ontwikkelen.

Introductie

Aanbod voor externe professionals

Het aanbod van FIST voor externe professionals is breed; interne opleidingen, trainingen (enkele dagdelen tot enkele maanden), (klinische) lessen en ook intervisiebijeenkomsten en beleidsdagen voor diverse medewerkers die in de zorgsector werkzaam zijn. U kunt hierbij ondermeer denken aan opleidingen/trainingen op het gebied van:

  • werken in de zorg: ADL-/PDL-zorg, belevingsgerichte zorg, EVV-schap, ergocoach, religie en spiritualiteit in de ouderenzorg, aromatherapie
  • omgaan met: angsstoornissen, (gedragsproblemen bij) dementie, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen
  • ziektebeelden en aandoeningen: kwetsbare ouderen, afasie, voedings- en slikproblemen, COPD, slechthorendheid, decubitus/wondzorg, hartfalen en Parkinson (zie 'Scholing ziekte van Parkinson uitgelicht')
  • diverse trainingen op het gebied van: communicatie, begeleide intervisie, wetgeving in de zorg.

FIST StudiegidsIn de Studiegids 2016 - 2017 is het totale overzicht terug te vinden. Daarnaast is FIST continu bezig om het aanbod uit te breiden en te verbeteren.

 

In het geval u een training of scholing mist,
neem dan gerust contact op met FIST.

 

Scholing ziekte van Parkinson uitgelicht uitgelicht

De laatste jaren heeft verpleeghuis Frankeland zich - naast de reguliere verpleeghuiszorg - gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson. Op 1 december 2012 zijn de inspanningen op het vlak van Parkinson beloond met een mooie prijs; op het jaarcongres van ParkinsonNet Nederland is Frankeland uitgeroepen tot winnaar van de eerste Parkinson Innovation Award.


In samenwerking met professionals van de Frankelandgroep en ParkinsonNet heeft FIST een specifieke scholing op het gebied van Parkinson ontwikkeld. Deze scholing wordt landelijk aangeboden.

 

Scholing bij FISTGedurende negen bijeenkomsten krijgen de deelnemers kennis en kunde over de ziekte van Parkinson aangereikt door ervaren, gemotiveerde trainers.

Centraal in deze scholing is de aandacht voor wie de mens achter de ziekte van Parkinson is, met zijn/haar wensen, behoeften en gewoonten.

 

Deelnemers

Foto bij FISTDe scholing is bedoeld voor verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4) die betrokken zijn bij (intramurale en extramurale) zorgverlening aan cliënten met de ziekte van Parkinson. De scholing wordt aangeboden bij 15 tot 20 deelnemers en kan zowel intern als op locatie worden gegeven.

 

Doel van de scholing

De deelnemer:

  • heeft kennis omtrent de ziekte van Parkinson om goede zorg en begeleiding aan Parkinson cliënten te kunnen geven
  • heeft kennis over de behandeling en begeleiding van Parkinson cliënten en kan benoemen welke disciplines betrokken zijn in Parkinsonzorg en bij welke zorgvragen zij ingezet kunnen worden
  • is zich bewuster van zijn/haar attitude ten aanzien van de cliënt en is in staat specifieke Parkinson symptomen te herkennen en daarbij passende zorg te bieden.

Deskundige trainers

Alle trainers zijn werkzaam in de dagelijkse praktijk en delen hun ervaringen en expertise met de deelnemers. Daarnaast zijn onze trainers geschoold door en aangesloten bij ParkinsonNet.

 

Eindtoets en certificaat

De scholing wordt afgesloten met een eindtoets. Deze vindt twee weken na de laatste inhoudelijke bijeenkomst plaats. Twee weken na de eindtoets is nog een herkansing mogelijk.
Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangen de deelnemers, die de toets succesvol hebben afgerond, een certificaat van deelname. Deze wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt aan de deelnemers.

 

E-learning

FIST zet de eerste stappen in de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het digitaal volgen van trainingen en cursussen. Dit kan toegepast worden in de voorbereiding van een training of in de toetsing van de opgedane kennis. Hierbij wordt goed gevolgd of e-learning een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere trainingen.

 

Training bij FISTTrainers bij FIST

Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers, zij zijn zelf werkzaam binnen de ouderenzorg en kunnen uit eigen ervaringen putten.

Daarbij zet FIST zoveel als mogelijk interne trainers in om de waarde van de Frankelandgroep te behouden en te borgen.

 

De deelnemersgroepen worden bewust klein gehouden om een goede interactie tussen de deelnemers en de trainer mogelijk te maken. Hierdoor is de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het inbrengen van eigen casuïstiek en het op maat maken van de training goed mogelijk.

 

Certificaat

Aan het einde van de cursus krijgt u - indien van toepassing - een certificaat van deelname.

 

Inschrijven

U kunt zich voor een training(en) aanmelden door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging. FIST neemt binnen vijf werkdagen contact met u op over de geselecteerde training(en).

 

Meer informatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over FIST in het algemeen of een training in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met FIST: FIST@frankelandgroep.nl. FIST neemt vervolgens binnen vijf werkdagen contact met u op.

 

 

 

Contact

FIST - Frankelandgroep Interne Scholing en Training

010 - 426 49 25 | e-mail

Locatie

Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam

routekaart

 

 

 

Downloads

download Studiegids 2016-2017

download Algemene voorwaarden

download Klachtenregeling FIST

 

Inschrijven

U kunt zich voor een of meer trainingen inschrijven middels het online inschrijfformulier.

 

CRKBO Geregistreerde Instelling

 

 

 

ParkinsonNet