Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om het opleidings- en kwaliteitsniveau te verbeteren van medewerkers binnen de zorgsector in het algemeen en de Frankelandgroep in het bijzonder. FIST biedt actuele en praktijkgerichte scholing aan, waarmee medewerkers in de zorgsector hun persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden en verder ontwikkelen.

Aanbod voor medewerkers

Het aanbod van FIST voor medewerkers is breed; interne opleidingen, trainingen (enkele dagdelen tot enkele maanden), (klinische) lessen en ook intervisiebijeenkomsten en beleidsdagen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Parkinson scholing
  • training belevingsgerichte zorg
  • BIG- scholing
  • training Management Frankelandgroep
  • cursus sociale hygiëne
  • omgaan met agressie
  • diverse klinische lessen op het gebied van: incontinentie, dementie, afasie, voeding en slikproblemen, hartfalen, huidletsel en nog veel meer.

FIST StudiegidsIn de Studiegids 2016-2017 is het totale overzicht terug te vinden. Daarnaast is FIST continu bezig om het aanbod uit te breiden en te verbeteren.

 

In het geval je een training of scholing mist, neem dan gerust contact op met de opleidingscoördinator.

 

 

E-learning

FIST zet de eerste stappen in de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het digitaal volgen van trainingen en cursussen. Dit kan toegepast worden in de voorbereiding van een training of in de toetsing van de opgedane kennis. Hierbij wordt goed gevolgd of e-learning een meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere trainingen.

 

Trainers van FIST

Training van FISTAlle trainingen worden gegeven door ervaren trainers, zij zijn zelf werkzaam binnen de ouderenzorg en kunnen uit eigen ervaringen putten.

 

Daarbij zet FIST zoveel als mogelijk interne trainers in om de waarde van de Frankelandgroep te behouden en te borgen.

 

De deelnemersgroepen worden bewust klein gehouden om een goede interactie tussen de deelnemers en de trainer mogelijk te maken. Hierdoor is de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het inbrengen van eigen casuïstiek en het op maat maken van de training goed mogelijk.

 

Foto bij 'Certificaat'Certificaat

Aan het einde van de cursus krijg je - indien van toepassing - een certificaat van deelname. Na het succesvol afronden van de BIG-scholing wordt dit aangetekend in het persoonlijke scholingsoverzicht van de medewerker.

 

 

Inschrijven

Leidinggevenden kunnen medewerkers aanmelden voor een training door middel van een van de twee online inschrijfformulieren:

Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na overleg tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende.

 

Meer informatie

Indien je vragen hebt of meer informatie wilt over FIST in het algemeen of een training in het bijzonder, dan kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator, bereikbaar via de email: FIST@frankelandgroep.nl.

FIST neemt vervolgens binnen vijf werkdagen contact met je op.

Contact

FIST - Frankelandgroep Interne Scholing en Training

010 - 426 49 25 | e-mail

Locatie

Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam

routekaart

 

 

 

Downloads

download Studiegids 2016-2017

download Algemene voorwaarden

download Klachtenregeling FIST

 

Inschrijven

Je kunt je voor een of meer trainingen inschrijven middels een van de twee online inschrijfformulieren:

 

 

CRKBO Geregistreerde Instelling