Vijf stichtingen

De Frankelandgroep is geen rechtspersoon maar een, regionaal gegroeide en door Frankeland geadopteerde, verzamelnaam voor vijf stichtingen die elk de hierna genoemde verpleeg- e/o zorgcentra exploiteren: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland. De statuten van die stichtingen zijn op de essentiële onderdelen gelijkluidend. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gesproken is sprake van één, vanuit Frankeland, centraal geleide organisatie.

 

Bestuur/locatiedirecties

De Frankelandgroep kent een structuur met 1 bestuurder en 3 directeuren, te weten een directeur zorg voor de locaties Frankeland en Jacobs Gasthuis, een directeur zorg voor de locaties Spaland, Schiewaegh en Vaartland en een directeur beheer.

 

Brasserie LidwienIdentiteit

De instellingen van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. Het uiteindelijke doel is dat elke senior met zijn of haar eigen levensstijl aansluiting vindt en zich thuis voelt in een van deze culturen. Ditzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers met betrekking tot hun werkplezier. Vertrouwen en samenwerking is de basis voor het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten, voorzieningen en welzijnsactiviteiten.

 

Zorgvisie

De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leefstijl in een voor hun veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. De visie van de Frankelandgroep is daarom ‘Zo gewoon mogelijk’. Kwaliteit van leven (een zinvolle levensinvulling), keuzemogelijkheden en zo veel mogelijk regie houden op het eigen leven zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

 

downloadDownload de brochure 'Zorgvisie van de Frankelandgroep'.

 

Eigen invulling

De Frankelandgroep biedt de bewoner zorg op basis van zijn/haar persoonlijke situatie, gewoonten, wensen en behoeften. Belangrijk uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit op de eigen mogelijkheden om het leven zo zelfstandig en zinvol mogelijk voort te zetten. De zorg is dus ondersteunend van aard, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden en het levensperspectief van de bewoner. Als de bewoner door ziekte en/of beperkingen wordt belemmerd, biedt de Frankelandgroep passende zorg en begeleiding.

 

Geen vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij

Binnen de Frankelandgroep worden bij bewoners op de psychogeriatrische
zorgafdelingen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en alternatieven zijn geprobeerd.
We streven ernaar om psychogeriatrische bewoners zoveel mogelijk in vrijheid (en zo gewoon mogelijk) te laten leven. Daarbij gaat het om, in samenspraak met de vertegenwoordiger zorg, voortdurend een goede afweging te maken tussen gezond leven met voldoende beweging en vrijheid enerzijds (waarbij risico’s worden aanvaard) en anderzijds het willen voorkomen/beperken van mogelijke risico’s.

 

Zorg en behandeling rondom het levenseinde

De Frankelandgroep heeft ten aanzien van zorg en behandeling rondom het levenseinde een duidelijk beleid. Het welbevinden met daarbij de wensen en behoeften van de bewoner staan te allen tijde centraal. Dus ook wanneer duidelijk is dat het levenseinde nadert. Meer informatie kunt u lezen in onze brochure 'Zorg en behandeling rondom het levenseinde.

 

downloadDownload de brochure 'Zorg en behandeling rondom het levenseinde'


Terras met vijverRespectvolle houding

Vanuit een respectvolle houding wordt de zorg aan de bewoner verleend. Respectvol betekent een open en gelijkwaardige houding naar de bewoner, waarin de bewoner zoveel mogelijk ruimte heeft zelf keuzes te maken. Interesse hebben in de bewoner, moeite willen doen voor de bewoner en het inleven in zijn of haar levensgeschiedenis en huidige situatie horen bij deze respectvolle houding.


Veilig en vertrouwd

Molen SchiedamZorg is hierin een menselijke verhouding, waarbij de één voornamelijk (maar niet alleen) zorg vraagt en de ander voornamelijk (maar niet alleen) zorg biedt. Zorg is hierbij de combinatie van professionele en individueel menselijke zorg.
Een veilige en vertrouwde woonomgeving is een belangrijk aspect in de zorgvisie van de Frankelandgroep. Bijzonder in Nederland is dat elke bewoner dan ook een ruim eigen appartement/woning met eigen sanitair heeft.

 

Gouden Keurmerk in de Zorg

Alle locaties van de Frankelandgroep en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) zijn in het bezit van het Gouden Keurmerk in de Zorg. Daarnaast heeft de Frankelandgroep diverse onderscheidingen gekregen op het gebied van klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim.
Meer over onderscheidingen »

 

Kwaliteitsrisicoindicatoren (vragenlijst IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden over de zorg die zij in 2015 leverden. U kunt hierbij denken aan zorgaspecten, zoals het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

De uitkomsten met betrekking tot de basisveiligheid van de locaties van de Frankelandgroep zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl. Hieronder vindt u per locatie de directe link naar de kwaliteitsonderzoeken:

Innovaties

Met haar vooruitziende blik mag de Frankelandgroep zich een dynamische en innovatieve zorggroep noemen die zich breed in de samenleving profileert.

Van management tot receptie, van verzorging tot horeca is iedereen op zoek naar nieuwe wegen om de welzijnsgedachte nog beter in te vullen. Dit gebeurt in een sfeer van: Always look on the bright side of life!’

 

Samen met projectontwikkelaars en de woningcorporatie in Schiedam legt de Frankelandgroep zich toe op de ontwikkeling van ontmoetingscentra voor zelfstandig wonende ouderen, zoals Vallmofäste in de Sveaparken en de Nieuwe Harg en Het Menuet II/de Suite in Noord-Schiedam.

 

De Frankelandgroep heeft een expertisecentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Vanuit dit expertisecentrum zijn bijzondere initiatieven ontwikkeld, zoals het Parkinsoncafé, Salsadansen en de cursus 'Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij!"

 

Senioren in Schiedam en Vlaardingen kunnen voor behandeling en advies de deskundigheid van het (para)medische team van de Frankelandgroep inschakelen. Door de deskundigheid van de Frankelandgroep voor alle 55-plussers bereikbaar te maken, komt de Frankelandgroep tegemoet aan een al lang bestaande behoefte.

 

De Frankelandgroep heeft een zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland. Korsakov-cliënten, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, ontvangen op deze zorgafdeling specialistische zorg en behandeling.

 

De Frankelandgroep organiseert maandelijks het Alzheimer Café Schiedam. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partner en overige mantelzorgers. In het Alzheimer Café kan in een ongedwongen sfeer worden gesproken over de ervaringen en de problemen die dementie met zich meebrengt.

 

Bij zelfstandig wonende senioren in Schiedam en Vlaardingen, die te maken krijgen met dementie, kan de huisarts een casemanager dementie van de Frankelandgroep inschakelen. Deze verpleegkundige is ervaren op het gebied van dementie. Ze geeft voorlichting en advies, denkt mee, regelt zorg en/of ondersteuning en ondersteunt de cliënt en mantelzorgers om keuzes te maken.

Contact

Frankelandgroep

010 - 426 49 25 | e-mail

Locatie

Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam

routekaart

 

Waardering ZorgkaartNederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFrankelandgroep is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering