Elsschot
Indicatiestelling

Wilt u zorg van de Frankelandgroep ontvangen?

 

Indicatiestelling

U heeft een indicatie nodig om zorg van de Frankelandgroep te kunnen krijgen. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en de intensiteit daarvan. Een indicatiestelling verloopt volgens landelijke richtlijnen en een vast protocol.

U kunt zelf een indicatie voor zorg aanvragen. Hieronder is voor u op een rijtje gezet bij welke instanties u dit kunt doen.

 

Wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis)

Wijkverpleging is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Frankelandgroep heeft een team van indicatiestellers die onderzoekt of u voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in aanmerking komt. U kunt contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, t. 010 - 426 49 25.

 

Hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding

U kunt bij het ROGplus een indicatie voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en/of dagbesteding (dagverzorging/dagbehandeling) uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen.

Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

 

Geriatrische revalidatiezorg

De Frankelandgroep biedt ook geriatrische revalidatiezorg; dit is een voorziening vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze indicatie wordt vanuit het ziekenhuis gesteld door een medisch specialist.

 

Logeren/kortdurend verblijf binnen de Frankelandgroep

Logeren binnen de Frankelandgroep is een manier om uw mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten. Deze zogenaamde respijtzorg kunt u aanvragen bij het ROGplus.
Zie www.rogplus.nl voor meer informatie.

Als u tijdelijk vanwege een medische zorgvraag niet (goed) thuis kan verblijven, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, kunt u kortdurend verblijven binnen de Frankelandgroep.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert voor dit tijdelijk verblijf.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie.


Langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep

In het geval u blijvend intensieve zorg en/of zorg/toezicht in nabijheid nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert deze zorg.
Als u deze indicatie heeft, kunt u zolang u thuis woont ook diverse vormen van zorg ten laste van deze indicatie ontvangen.
Zie www.ciz.nl voor meer informatie.

 

Indien u een indicatie voor langdurig verblijf heeft, wordt u op de wachtlijst van een van de locaties van de Frankelandgroep geplaatst. De duur van de wachttijd is afhankelijk van de urgentie van uw situatie en de plaatsingsmogelijkheden. U krijgt gedurende de wachttijd een contactpersoon van de Frankelandgroep toegewezen die u gedurende deze periode begeleidt. In nauw overleg met u en uw mantelzorg wordt bekeken wanneer de mogelijkheid zich voordoet om te kunnen verhuizen naar de Frankelandgroep.

 

Contact

Frankelandgroep

010 - 426 49 25 | e-mail