Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) biedt Zorg Thuis aan zelfstandig wonende 55-plussers in Schiedam en Vlaardingen. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor Zorg Thuis van de Frankelandgroep als u hulp in huis, zorg en/of begeleiding nodig heeft.

Indicatiestelling

U heeft een indicatie nodig, waarin staat vermeld voor welke zorg u in aanmerking komt, om Zorg Thuis te kunnen ontvangen. Hieronder is voor u op een rijtje gezet bij welke instanties u dit kunt doen.

 

Wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis)

Wijkverpleging is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Frankelandgroep heeft een team van indicatiestellers die onderzoekt of u voor persoonlijke verzorging en/of verpleging in aanmerking komt.

U kunt hiertoe contact opnemen met Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

 

Hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)U kunt bij het ROGplus een indicatie voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en/of dagbesteding (dagverzorging/dagbehandeling) uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen.

Zie www.rogplus.nl.

 

Bij de aanvraag van de indicatie(s) kiest u vervolgens voor Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) als voorkeursaanbieder.

 

Na de indicatiestelling door een indicatiesteller van de Frankelandgroep en/of ROGplus, neemt een wijkverpleegkundige van de Frankelandgroep binnen een week contact met u op om verdere zorgafspraken te maken. Zorg Thuis kan zo nodig direct worden ingezet.

Contact

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep

010 - 707 41 12