Elsschot

Bij de Frankelandgroep streven we er naar dat bewoners en cliënten in de thuissituatie zich welkom en thuis voelen bij ons. Daarom staan we altijd open voor opmerkingen en suggesties. Deze opmerkingen en suggesties verzamelen wij onder andere via de volgende kanalen:

 

 


ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland, waarop mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Ook de Frankelandgroep staat vermeld op ZorgkaartNederland.

 

Draagt u ons een warm hart toe? Spreek dan uw waardering uit over een van onze locaties of over Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF).

 

Frankelandgroep nr. 2 'Meest clientvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis 2016'

In december 2016 werden wij op basis van de waarderingen op ZorgkaartNederland uitgeroepen tot de nummer 2 ‘Meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis 2016’. In opdracht van Patiëntenfederatie Nederland maakten wij onderstaand filmpje waarin wij andere zorginstellingen een tip geven over hoe zij hun zorg nog cliëntvriendelijker kunnen maken:

 

 

 

« naar boven

 


Onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

De Frankelandgroep laat één keer per twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau, KIWA Carity.

 

KIWA Carity onderzoekt wat bewoners/cliënten en contactpersonen vinden van de zorg- en dienstverlening van de Frankelandgroep.

 

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek bij bewoners/contactpersonen wordt nagevraagd of zij, op een schaal van 0-10, de zorginstelling zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Deze schaal loopt van zeer waarschijnlijk niet (0) tot zeer waarschijnlijk wel (10).

 

Hieronder vindt u een overzicht van de cijfers, met daarachter een link naar een pdf-bestand met de uitkomsten van het onderzoek.

 

Locatie Frankelandgroep Cijfer van
bewoners (somatiek)
Cijfer van vertegenwoordigers van bewoners (psychogeriatrie)
Frankeland, verpleeghuis 8,4 (2016) open pdf 9,1 (2017) open pdf
Frankeland, zorgcentrum 8,6 (2017) open pdf  
Frankeland, wonen met Zorg Thuis

8,9 (2017, door huurders) open pdf

 
Harg-Spaland 8,5 (2017) open pdf 8,4 (2017) open pdf
Harg Spaland, wonen met Zorg Thuis

7,5 (2017, door cliënten) open pdf

 
Jacobs Gasthuis 8,1 (2017) open pdf  
Schiewaegh 8,5 (2017) open pdf 8,4 (2017) open pdf
Vaartland, zorgcentrum 6,9 (2017) open pdf 7,7 (2017) open pdf
Vaartland, wonen met Zorg Thuis

8,9 (2017, door huurders) open pdf

 
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep Door cliënten  
Kwaliteit van Zorg Thuis 9,2 (2017) open pdf  
Kwaliteit van ondersteuning bij het huishouden 8,6 (2017) open pdf  

 

« naar boven

 


Kwaliteitsrisicoindicatoren (vragenlijst IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden over de zorg die zij in 2015 leverden. U kunt hierbij denken aan zorgaspecten, zoals het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

De uitkomsten met betrekking tot de basisveiligheid van de locaties van de Frankelandgroep zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl. Hieronder vindt u per locatie de directe link naar de kwaliteitsonderzoeken:

« naar boven

 


Klachtenregeling Frankelandgroep

De Frankelandgroep streeft ernaar om u als bewoner/cliënt kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Toch kan zich een situatie voordoen waarover u of uw vertegenwoordiger niet tevreden is, bijvoorbeeld over de verzorging of de bejegening. Wij hebben daarom een klachtenregeling opgesteld voor de opvang, bemiddeling en behandeling van uw klachten.

 

downloadDownload de brochure 'Klachtenregeling van de Frankelandgroep'

 

 

« naar boven

Contact

Frankelandgroep

010 - 426 49 25 | e-mail

Spreek dan uw waardering uit op ZorgkaartNederland.

 

Waardering ZorgkaartNederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFrankelandgroep is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering