De Frankelandgroep heeft in Frankeland een zorgafdeling met 15 plaatsen voor volwassenen/ouderen die het syndroom van Korsakov hebben. Korsakov-cliënten, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, ontvangen op deze zorgafdeling specialistische zorg en behandeling. Belangrijke pijlers in de zorg zijn het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving, een gestructureerd dagprogramma en deelname aan zinvolle activiteiten.

Het syndroom van Korsakov kort in beeld

Het syndroom van Korsakov is een aandoening die door overmatig alcoholgebruik wordt veroorzaakt. Jarenlang en continu alcoholgebruik, in combinatie met slechte voedingsgewoonten, leidt tot een tekort aan vitamine B1 en beschadiging van bepaalde hersengebieden. Hierdoor kunnen stoornissen ontstaan op het gebied van geheugen, ziekte-inzicht, inprenting (het aanleren van nieuwe informatie), organisatievermogen en inzicht. In Frankeland wonen dan ook Korsakov-cliënten die niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren zonder structuur en begeleiding van buitenaf . Zij hebben bij vrijwel alle dagelijkse activiteiten (intensieve) aansturing, ondersteuning en/of behandeling nodig.

 

De zorgafdeling voor Korsakov-cliënten

Vanuit onze zorgvisie wordt de zorg ‘zo gewoon mogelijk’ geboden. Een veilige en vertrouwde woonomgeving is hierin een wezenlijk onderdeel. Zo heeft elke Korsakov-cliënt een eigen appartement met eigen sanitaire voorzieningen. Het appartement kan naar persoonlijke voorkeur worden ingericht. Verder is op de zorgafdeling een sfeervolle huiskamer en aparte rookruimte gesitueerd. De zorgafdeling grenst aan een fraaie tuin, waar dagelijks door onze Korsakov-cliënten dieren worden verzorgd.

 

Korsakov-cliënten die op de zorgafdeling van Frankeland komen wonen, gaan akkoord met de vastgestelde gedrags- en huisregels, waaronder het zich onthouden van alcoholgebruik, specifieke rooktijden en deelname aan een dagprogramma en activiteiten.

 

afbeelding2Onze benaderingswijze

In de benadering van onze Korsakov-cliënten staat het bieden van veiligheid en zekerheid centraal. Hierbij is het uitgangspunt dat op een empathische (meevoelende, invoelende) manier sturing en structuur wordt geboden. Zo wordt vanuit een respectvolle houding aansluiting gezocht bij de persoonlijke wensen en behoeften van onze Korsakov-cliënten. Daarbij wordt sturing en structuur geboden door onder meer duidelijke gedrags- en huisregels, een gestructureerd dagprogramma en zinvolle activiteiten.

 

Gestructureerd dagprogramma

Op de zorgafdeling is er een vast, gestructureerd dagprogramma met dagelijkse routines om houvast te bieden. Dit houdt in dat de benodigde zorg en activiteiten in de huiskamer zo constant en voorspelbaar mogelijk worden aangeboden (steeds op dezelfde momenten en op dezelfde wijze). Normale dagelijkse activiteiten, zoals de krant lezen, koken, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en schoonmaken, vormen een belangrijk onderdeel van dit dagprogramma. Onze Korsakov-cliënten krijgen bij deze activiteiten ook taken toegewezen, zodat zij op een actieve en zinvolle wijze hun dag kunnen invullen.

 

afbeeldingZinvolle activiteiten

Naast de dagelijkse activiteiten op de zorgafdeling is er een eigen samengesteld activiteiten-programma. Dit programma is afgestemd op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de Korsakov-cliënt in kwestie. Het programma bevat ten minste deelname aan een beweegactiviteit (zoals zwemmen of fitness), muziektherapie en twee recreatieve activiteiten onder begeleiding van een activiteitenbegeleider. Er is een diversiteit aan recreatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, fotografie, computeractiviteiten en/of werkzaamheden in de tuin.

 

(Para)medische zorg en begeleiding

Een deskundig team van behandelaren is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van cliënten met het syndroom van Korsakov. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Daarnaast is begeleiding door een muziektherapeut, maatschappelijk werkende en/of geestelijk verzorger mogelijk.

 

Korsakov KenniscentrumKorsakov Kenniscentrum

Frankeland is lid van het Korsakov Kenniscentrum. Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en/of wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden voor cliënten met het syndroom van Korsakov.
Op de website van het Korsakov Kenniscentrum (www.korsakovkenniscentrum.nl) vindt u nadere informatie over het syndroom van Korsakov en de mogelijkheden voor lotgenotencontact.

 

Contact

Frankeland

010 - 426 49 25 | e-mail

Brochure De zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland

downloadDownload de brochure De zorgafdeling voor Korsakov-cliënten in Frankeland