Ouder worden kan met zich meebrengen dat fijne en belangrijke contacten en/of activiteiten wegvallen.

Mogelijk doet deze situatie zich ook bij u voor en wilt u meer in contact komen met andere senioren en/of meedoen aan leuke activiteiten. Wellicht is een visiteclub van de Frankelandgroep dan iets voor u!

Visiteclubs

OntmoetingenDe Frankelandgroep heeft sinds jaren visiteclubs waar zelfstandig wonende senioren uit Schiedam en Vlaardingen elkaar kunnen ontmoeten.

 

Visiteclubs bestaan uit vaste groepen van circa tien deelnemers die één keer per week bij elkaar komen.

 

 

Bij een visiteclub kunt u in contact komen met andere senioren, een gezamenlijke hobby uitoefenen en/of kennis maken met nieuwe vrijetijdsbestedingen. Ook is het mogelijk om - tegen gereduceerd tarief - in een sfeervolle ambiance met elkaar te eten, waarbij u een geruime keuze heeft in smakelijke maaltijden.

 

Onze verschillende visiteclubs

Er zijn verschillende soorten visiteclubs bij de Frankelandgroep:

 • algemene visiteclubs waar u een gezellige dag heeft met andere senioren en wekelijks met elkaar bespreekt hoe u met elkaar de dag wilt invullen
 • specifieke visiteclubs waarbij een gezamenlijke interesse centraal staat. Zo is er een visiteclub die zich vooral richt op creatieve activiteiten. U kunt hierbij denken aan schilderen, tekenen, boetseren en werken met mozaïek. Ook zijn er visiteclubs waarbij met name culturele activiteiten worden georganiseerd, zoals gezamenlijk een culturele film/documentaire bekijken of  uitstapjes maken naar een tentoonstelling, museum of concert
 • een visiteclub voor mensen met Parkinson. Deze visiteclub biedt mensen met Parkinson een gezellige middag waar volop aandacht en ruimte is voor ontspanning, beweegactiviteiten, het onderlinge gesprek en lotgenotencontact
 • een visiteclub voor senioren met lichte geheugenproblemen. Deze visiteclub is specifiek afgestemd op de wensen en behoeften van de meer kwetsbare oudere met lichte geheugenproblemen. Er is sprake van een meer gestructureerde daginvulling met vaste momenten, activiteiten en ontspanning. Deze visiteclub kan mantelzorgers ontlasting geven in de thuissituatie
 • een sport visiteclub om wekelijks in een ontspannen sfeer met elkaar te kunnen sporten.

Dagen en tijden visiteclubs

Frankeland

dag tijdstip visiteclub
maandag 10.00 -15.00 uur visiteclub vitaliteit voor senioren met lichte geheugenproblemen
maandag 13.30 -16.30 uur creatieve visiteclub
dinsdag 10.00 - 15.00 uur visiteclub vitaliteit voor senioren met lichte geheugenproblemen
dinsdag 10.30 - 12.00 uur sport visiteclub
woensdag 10.00 - 12.00 uur vitaliteitstraining
woensdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub
woensdag 13.30 - 16.30 uur creatieve visiteclub
donderdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub
donderdag 10.30 - 12.00 uur sport visiteclub
donderdag 13.00 - 16.00 uur visiteclub voor mensen met Parkinson
vrijdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub

 

Harg-Spaland

dag tijdstip visiteclub
maandag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub
dinsdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub
vrijdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub

 

Jacobs Gasthuis

dag tijdstip visiteclub
dinsdag 10.00 - 15.00 uur algemene visiteclub
donderdag 13.30 - 16.30 uur culturele visiteclub

 

De sport visiteclub uitgelicht

In toenemende mate worden ook ontspannende en sportieve activiteiten in clubverband georganiseerd. Zo is er in Frankeland een sport visiteclub waar senioren wekelijks met elkaar sporten.

 

Sport visiteclubHet is algemeen bekend dat lichaamsbeweging een gunstig effect heeft op lichaam en geest. Bewegen houdt uw spieren en gewrichten soepel en houdt u vitaal.

Natuurlijk beweegt u elke dag als u uw dagelijkse activiteiten doet, maar gebruikt u dan ook alle spieren?

 

Als u graag aan uw gezondheid wilt werken en onder goede begeleiding wilt trainen, dan bent u bij de sport visiteclub in Frankeland aan het juiste adres!

 

Onze fysiotherapeut maakt bij de opstart, samen met u, een persoonlijk fitness trainingsschema. In dit schema kunnen al uw fitnesswensen en persoonlijke doelen worden opgenomen.

 

Wij beschikken zowel over verschillende apparaten om uw spieren te trainen en om uw conditie te verbeteren. Onze cardio apparatuur bestaat onder andere uit een loopband, een crosstrainer, een roeitrainer en een hometrainer.

 

Is onze vitaliteitstraining iets voor u?

De Frankelandgroep geeft, bij voldoende aanmeldingen, ook vitaliteitstrainingen aan zelfstandig wonende senioren die graag door middel van oefeningen hun geheugen fit houden. Als u het leuk vindt om samen met andere senioren steeds afwisselende geheugenoefeningen te doen, zijn deze trainingen zeker iets voor u!

 

VitaliteitstrinaingDe vitaliteitstrainingen bestaan uit drie opeenvolgende cursussen die kunnen worden gevolgd. Het staat u volledig vrij aan hoeveel cursussen u wilt meedoen.

 

Eén training omvat verschillende oefeningen waarmee het geheugen fit gehouden kan worden en bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

 

Gedurende deze bijeenkomsten worden, onder begeleiding van een activiteitenbegeleider en een vrijwilliger, verschillende thema’s met u behandeld. Een bijeenkomst heeft een theoretisch gedeelte, waarna u aansluitend oefeningen doet die met elkaar worden besproken. Op deze wijze wordt u geholpen de besproken theorie ook thuis toe te passen.

 

De thema’s die aan bod komen zijn:

 • gezondheidsvoorlichting
 • geheugentraining (geheugenspellen en oefeningen)
 • ademhalings-/ontspanningsoefeningen
 • op gezonde wijze uw slaap verbeteren.

Na elke training is het eveneens mogelijk om met elkaar - tegen gereduceerd tarief  - een maaltijd te nuttigen in de sfeervolle Brasserie van Frankeland.


Na het afronden van de eerste vitaliteitstraining kunt u de keuze maken of u door wilt gaan met de volgende vitaliteitstraining(en). Ook is het mogelijk dat de deelnemers van een vitaliteitstraining elkaar blijven ontmoeten in een visiteclub als een training afgerond is.  

 

BegeleidingBegeleiding van de visiteclubs

Voor de visiteclubs worden, onder eindverantwoordelijkheid van een activiteitenbegeleider,  vrijwilligers ingezet die over de benodigde kwaliteiten beschikken om de activiteiten tijdens een visiteclub te begeleiden.

 

 

Vervoer naar de visiteclubs

U dient zelf zorg te dragen voor uw vervoer van en naar de visiteclub. Indien u niet met het openbaar vervoer kunt reizen, is er ondermeer de Regiotaxi. Voor meer informatie over de Regiotaxi verwijzen wij u naar ROGplus (t. 010 - 870 11 11).

 

Kosten lidmaatschap visiteclubs/vitaliteitstrainingen en bijkomende kosten

Voor deelname aan een visiteclub betaalt u een maandelijkse lidmaatschapsbijdrage. De maandelijkse lidmaatschapsbijdragen voor 2016 zijn:

 • € 17,55 per maand voor de sport visiteclub
 • € 10,95 per maand voor de overige visiteclubs en vitaliteitstrainingen.

De lidmaatschapsbijdrage staat los van een bijdrage voor eventuele overige kosten die binnen de visiteclubs worden gemaakt: daar waar materialen benodigd zijn Creatieve activiteitenen/of andere kosten verbonden zijn aan een activiteit (bijvoorbeeld vervoerskosten en/of toegangsbijdragen) zal aan de deelnemers een kostendekkende bijdrage worden gevraagd. Daarnaast kan tegen gereduceerd tarief een maaltijd worden genuttigd.

 

 

 

Aanmelding

Wij hopen u te mogen begroeten bij één van deze gezellige (visite)clubs!

Als u vragen heeft en/of als u zich wilt aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met één van de coördinatoren van de visiteclubs:

- Annouk Nagelhout voor de visiteclubs in Frankeland, Jacobs Gasthuis en de vitaliteitstrainingen

telefoon: 010 - 426 49 25

email: a.nagelhout@frankelandgroep.nl

 

- Michael de Wijs voor de visiteclubs in Harg-Spaland

telefoon 010 – 247 55 55

email: m.dewijs@frankelandgroep.nl

Contact

Annouk Nagelhout

Visiteclubs in Frankeland en Jacobs Gasthuis en de vitaliteitstrainingen

010 - 426 49 25 | e-mail

Michael de Wijs

Visiteclubs in Harg-Spaland

010 - 247 55 55 | e-mail

Brochure Visiteclubs

Download de folder Visiteclubs

downloadDownload de brochure Visiteclubs